Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ETIKETT...STB

Taekwondo – életmód


(élsport, szabadidősport, egészség, szakma)
Ma már szinte nem találni olyan helyet, ahol ne gyakorolnák valamely keleti
harcművészetet. A Taekwondo fejlődése és terjedése során elért minden helyre,
fecsegtetve látványos mozgásformáit, dinamikus fejlődési formában. Bármely
világrészre vitték a nagymesterek tudásukat, igyekeztek figyelembe venni az adott
közösség hagyományait, szokásait, mely nagy népszerűséghez jutatta.
Minden helyen megnyilvánul, az iskolákban, a szabadidőközpontokban, a
parkokban, a katonai kiképzőbázisokon, ünnepélyeken és természetesen az
edzőtermekben. Több szinten is lehetőségeket nyújt, az érdeklődőknek: élsportolói-,
edzői/tanári-, bírói-, szervezői pályát biztosít a fejlettebb országokban.
Iskolai szinten főleg Koreában, de a világ más részein is megtalálhatók, mint a
szakemberképzés eszköze.
Katonai körökben nagyon elterjedt, és a katonák versenyeztetésére szolgál.
Sok országban a katonai versenyek részévé vált a japán Judo (cselgáncs) és az
Ökölvívás mellett.
Az edzőtermekben és szabadidőközpontokban az élsport és az egészség
megőrzés céljait szolgálja.
Az egészségre való hatása messzemenően speciális, mivel fizikailag és
szellemileg egyaránt fejleszti és kondicionálja gyakorlóit. Az összetett fizikai és
szellemi gyakorlatanyaga segíti a test és elme harmonikus fejlődését, kondicionálja a
hétköznapokban elfáradt izmokat, és kiváló stressz-oldó hatással van gyakorlóira,

 

 

A Taekwondo, mint sport 
 
Az ITF és WTF Taekwon-do között rengeteg különbség lelhető fel. A 
formagyakorlatokban, azok elnevezéseiben, illetve számában, a technikák 
elnevezésében, a felszerelésekben, a versenyszabályokban, stb., mely különbségek 
alapvetően a Choi Hong Hi által gyakorolt karate és a taek kyon elemeit 
ötvözve kialakított Taekwon-do és az 1961-ben létrejött Koreai Taekwondo 
Szövetség (végeredményben a későbbi WTF) által tömörített különböző
harcművészeti stílusok, és szervezetek alkotta Taekwondo különbségeiből 
eredeztethetőek. 
 A koreai nagymesterek mindenáron nemzetközi szintű sportot akartak 
létrehozni saját harcművészeteikből, ezért az 1961-ben létrejött Koreai Taekwondo 
Szövetségbe tömörítették mindegyik koreai eredetű irányzatot. Az irányzatok 
tanulmányozása egy egyedi sportág létrehozására szolgáltak, mely minden más 
fegyvertelen harcművészettől különbözik. 
 Több évnyi kutatásaik eredményezik a ma ismert koreai 
eredetű modern Taekwondo-t. 
 A mai modern sportágak fő jellemzője, hogy állandó 
változásban vannak. Az emberi képességek határai állandó 
növekedése, szélesedése megköveteli a sportágak szakértőitől, 
hogy azok megváltoztassák a versenyszabályokat mindaddig a 
határig, amíg az nem változtatja meg a bizonyos sportág 
jellegét, de növeli a verseny színvonalát. 
 

 

 Súlycsoport a Taekwondo-ban 

 

 

5.2. A következő súlycsoportokat különböztetjük meg:

 

Súlycsoport               Férfiak                                  Nők

Papírsúly                   54 kg-ig                                  47 kg-ig

Légsúly                      54-58 kg                                 47-51 kg

Harmatsúly               58-62 kg                                 51-55 kg

Pehelysúly                 62-67 kg                                 55-59 kg

Könnyűsúly               67-72 kg                                 59-63 kg

Váltósúly                   72-78 kg                                 63-67 kg

Középsúly                  78-84 kg                                 67-72 kg

Nehézsúly                  84 kg felett                 72 kg felett

 

5.3. Az Olimpiai Játékokon a következő súlycsoportok használatosak:

                                   Férfiak                                  Nők

                                   58 kg-ig                                  49 kg-ig

                                   58-68 kg                                 49-57 kg

                                   68-80 kg                                 57-67 kg

                                   80 kg felett                            67 kg felett

 

5.4. A Junior Világbajnokságokon a következő súlycsoportok használatosak:

 

Súlycsoport               Férfiak                                  Nők

Papírsúly                   45 kg-ig                                  42 kg-ig

Légsúly                      45-48 kg                                 42-44 kg

Harmatsúly               48-51 kg                                 44-46 kg

Pehelysúly                 51-55 kg                                 46-49 kg

Könnyűsúly               55-59 kg                                 49-52 kg

Váltósúly                   59-63 kg                                 52-55 kg

Nagyváltósúly           63-68 kg                                 55-59 kg

Középsúly                  68-73 kg                                 59-63 kg

Félnehézsúly              73-78 kg                                 63-68 kg

Nehézsúly                  78 kg felett                            68 kg felett

 

  EDZŐTERMI ELŐÍRÁSOK

1. Az edzőterembe utcai cipővel belépni, ott enni, inni; dohányozni, hangosan beszélgetni, komolytalanul viselkedni szigorúan tilos! ( Ez a látogatókra is vonatkozik ! )

2. A Dojangba való be-, illetve kilépéskar minden taekwondoin meghajlással köteles köszönni a teremben tartózkodó legmagasabb övfokozatú mester irányába.
Fekete övesek távolléte esetén a jelenlevő rangidős edzésvezető, vagy a csapatzászló felé történik a tiszteletadás. Tiszteletadásnál a törzs 30 ° -os, a fej 45 ° – os szögben hajlik meg. Köszönésként a mesterek felé – mind az edzőteremben, mind pedig az utcán, vagy egyéb helyeken is – a meghajlás kötelező! (Minden esetben az alacsonyabb övfokozatú hajoljon meg először.)

2. A mester megszólítása ” Sabom-nim” – magyarul: mester – az országos vezető, alapító mester megszólítása: Kwang jang-nim “.

4. Mindenkinek be kell tartani a magasabb övfokozatúak felé a tiszteletadás szabályait.

5. Az edzés csakis a klubvezető-mester, vagy a megbízott helyettese jelenlétében ( illetve tudtával és engedélyével ) kezdhető el.

6. Az edzésekről késni, vagy hamarabb elmenni nem, vagy csak nagyon indokolt esetben lehet.

7. A sérülések megelőzése végett a tanítványok nem viselhetnek az edzéseken sem ékszereket, sem fémtárgyakat (órát, gyűrűt, láncot, fülbevalót, karkötőt, stb.) szemüvegben tilos küzdeni, de az edzéseken saját felelősségére bárki használhatja. Minden tanítvány köteles kéz- és lábkörmeit rendszeresen rövidre vágni, a foglalkozásokon tisztára mosott ruhában, ápoltan megjelenni.

8. Taekwondo egyenruhában, a teremben tartózkodók csak a földre ülhetnek pihenés céljából.

9. A klubban a rendért a legmagasabb övfokozatú színes övesek a felelősek és kötelességük a fegyelem bármilyen eszközzel való betartatása.

10. A foglalkozások megkezdése előtti idot a tanítványok technikai tudásuk, fizikai képességeik fejlesztésére fordítsák.

11. A tanfolyami és tagdíjakat pontosan fizessék be, aki többszöri felszólításra sem rendezi anyagi lemaradását, fegyelmi büntetést kap.

12. Mindenki hang nélkül és a legjobb tudását nyújtva, keményen dolgozzon meg az eredményekért.

13. Tudni kell önfegyelemmel viselni a terhelések okozta fájdalomérzetet, fáradságot, kellemetlenséget.

I4. Egy edzőtermet  – az oda belépok alázatos magatartása,
- az ott végzett kemény munka,
- a Taekwondo szelleme teszi Dojanggá !

 

Mikor kell meghajolni:

- terembe be- és kilépéskor

- páros gyakorlatok előtt, után a párod felé

- magasabb öves felé, megszólítás előtt, majd megköszönni a válaszát

- töréstechnika előtt, után, bemutatón a közönség felé, vizsgán a vizsgáztató felé

- övvizsga területére be- és kilépéskor

- edzőtermen kívül is, ha magasabb övessel vagy mesterrel találkozol, köszönés képpen

- versenyen, mérkőzés előtt, után a bírók, az ellenfeled és a mestered felé.

 

3.§ A VIZSGA ELőÍRÁSAI

1. A vizsgaterület az edzőteremnek padokkal, vagy más egyéb módon elválasztott része, amelyen a taekwondoinok számot adnak megszerzett fizikai és szellemi képességeikről.

2.  A vizsgaterületre való minden be- illetve kilépéskor a vizsgázó meghajlással köteles köszönni a vizsgáztató irányába.
Folyamatos és/vagy igazolatlan távolmaradások övvizsgáról való eltiltást, a klubból való kizárást eredményezhetik.

3. A vizsgaterületen csak a vizsgáztató instruktor, a vizsgát vezető mester és az aktuálisan vizsgázók tartózkodhatnak. Felkészülésre az edzőteremnek erre kijelölt részében van lehetőség.

4. Vizsgáról elkésni nem lehet, aki elkésik, nem vehet részt a vizsgán.

5. Tilos a vizsgán az ékszerek, fémtárgyak, valamint a tornacipő illetve Taekwondo-cipő viselése. Tisztára mosott, vasalt ruhában ápoltan kell megjelenni.

6. A taekwondoinok kötelesek a felkészülést csendben végezni, illetve miután levizsgáztak, észrevételeiket az edzőtermen kívül megosztani egymással.

7. A taekwondoinoknak fel kell hívniuk családtagjaik, hozzátartozóik figyelmét az edzőtermi előírásokra. A beszélgetés, az ” átjáróház ” zavarja a vizsgáztatót, illetve a vizsgázókat.

8. Vizsgára csak az jelentkezhet, aki:

- az MTKDSZ felügyelete alatt működő szakosztály tagja,
- tagdíját és tanfolyami díját pontosan fizeti,
- az edzéseken rendszeresen és teljes intenzitással vesz részt, valamint
- edzője vizsgára javasolja.
9. Vizsgán csak a pillanatnyi teljesítmény értékelhető, nem elegendő pusztán a taekwondoban eltöltött idő. Aki sérülés vagy bármely más okból kifolyólag nem tudja teljesíteni a vizsga-követelményeket, nem méltányolható értékelés szempontjából.
10. A vizsgázó köteles vizsgára jelentkezéskor a kék könyvét leadni, illetve vizsgadíját befizetni, ezek hiányában nem kezdhető meg a vizsga.

11. Az övszínek közötti különbség a Taekwondoban eltöltött idő és tudásszint közötti eltérést mutatja. Vizsgára jelentkezés nem jelenti automatikusan a sikeres vizsga meglétét.

12. A vizsgáztató hozzáértését senki sem kérdőjelezheti meg. A vizsgázó köteles azt a gyakorlatot végrehajtani, amit a vizsgáztató kér tőle.

13. A taekwondoin köteles a vizsgáztató döntését szó nélkül tudomásul venni. Amennyiben ellentétes véleményének hangot ad, vagy bármely más módon a vizsgáztató, vagy társai tudomására hozza, fegyelmi vétséget követ el: ez a Taekwondoból való kizárást vonhatja maga után.

14. Folyamatos és/vagy igazolatlan távolmaradások övvizsgáról való eltiltást, a klubból való kizárást eredményezik. A tanfolyami és tagdíjakat pontosan fizessék be, aki többszöri felszólításra sem rendezi anyagi lemaradásait, fegyelmi büntetést kap.

 

 

 

 A VERSENY ELOÍRÁSAI

1. A versenyen mindenki saját felelősségére indul. Tudatában van a versenyszabályoknak, és magára nézve kötelező érvényűnek tartja azokat. 18 éves kor alattiak csak írásbeli szülői engedéllyel versenyezhetnek.

2. A verseny területén a taekwondoinok ( versenyzők, edzők, bírók, vezetők ) fegyelmezetten, kulturáltan viselkedjenek. Tilos a versenyen ittasan megjelenni, a verseny területén szeszesitalt fogyasztani, dohányozni, szemetelni illetve káromkodni.
( Ez a nézőkre is vonatkozik ! )

3. A taekwondoin köteles felhívni a hozzátartozók, nézők figyelmét a verseny előírásaira.

4. A látogatók csak az arra kijelölt helyen fogyaszthatnak szeszes italt, illetve dohányozhatnak.

5. A verseny rendezői a sportszerűtlenül viselkedőket eltávolíthatják az esemény helyszínéről.

6. Tilos a verseny területére bármilyen fegyvernek minősülő tárgyat behozni, ezt a rendezők elveszik.

7. A szurkolók egymás közötti nézeteltéréseiket igyekezzenek a verseny területén kívül rendezni. A vonatkozó jogszabályok megtalálhatók a Polgári Törvénykönyv paragrafusaiban.

8. A versenyen való viselkedésével mindenki nagyban hozzájárul a Taekwondoról kialakított kép megítélésében.

9. A verseny hangulatát a klubtagok és a nézők viselkedése határozza meg, ezért igyekezzen mindenki csapattársa buzdításával foglalkozni, ne ócsárolja ellenfelét.

10. A versenyző tisztelje ellenfelét és az olimpia, valamint a harcművészetek tanításainak megfelelően a ” Fair Play ” szellemében kövessen el mindent a győzelemért.

11. A bíró(k) munkáját senki sem kérdőjelezheti meg, illetve nem befolyásolhatja. A bíró(k) döntését senki sem bírálhatja felül. Ha valamelyik versenyző vagy edző hangot ad ellenvetésének, vagy bármely más módon kifejezi a bírói döntéssel ellenkező véleményét, úgy intést, súlyosabb esetben a versenyző versenyből való kizárását eredményezheti.

12. A versenyzőnek el kell tudni viselni a győzelem és vereség pozitív illetve negatív élményét. Mindkét esetben önfegyelmet kell gyakorolnia. Győzelem esetén ne provokálja a dicséretet, ne ajnározza magát és legfőképp ne alázza meg ellenfelét. Vereség esetén a bírók munkájának elemzése helyett saját hibáit összeszedve, edzője segítségével dolgozza ki a következő versenyig esedékes felkészülési teendőket.

13. A dobogóra felállni, illetve helyezést átvenni csak dobokban, vagy a csapat egységes melegítőjében lehet. Versenyző akadályoztatása esetén ( pl. sérülés ) a versenyzőt a dobogón senki sem helyettesítheti. Ilyen esetben a helyezést a versenyző edzője vagy csapattársa veheti át, a dobogó mellett állva.

14. A versenyző elért helyezését nem utasíthatja vissza, aki ezt megszegi fegyelmi vétséget követ el.

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.